Alles kan

Een pitstop: een waardevolle investering in uw menselijke kapitaal

Het belang voor u als werkgever

Duurzame inzetbaarheid

Hoeveel medewerkers in uw organisatie zitten al langer dan 10 jaar op dezelfde plek? Enig idee of de fit tussen uw medewerker en de organisatie nog optimaal is? Feit is dat in al die jaren dat de medewerker bij u aan de slag is zowel de organisatie als de medewerker veranderd is. En dus is er iets met de fit gebeurd. Onvermijdelijk.

Dat betekent niet dat die fit niet meer goed is. Het betekent wel dat het tijd is om te onderzoeken hoe het zit met die fit.  Want als die niet meer goed is dan heb je als organisatie een probleem. Want als uw medewerker niet meer gelukkig is in zijn of haar werk dan zijn dit de gevolgen op langere termijn: minder productief, mentaal afhaken of erger nog, opbranden met langdurig ziekteverzuim tot gevolg.

Dus voorkomen is altijd beter dan genezen.

Een leven lang persoonlijk en professioneel ontwikkelen
Naast het gegeven dat er in de loop van de tijd op organisatorisch vlak zaken veranderd zijn, vinden er bij mensen van middelbare leeftijd ook allerlei veranderingen plaats: op sociaal, emotioneel, psychisch en op fysiek vlak.

Daarnaast zitten medewerkers in deze levensfase meestal op de top van hun carrière en denken dat er weinig groeimogelijkheden meer zijn.  Een grote groep mensen in deze fase vraagt zich af wat ze nog willen en zijn op zoek naar richting in hun leven. Ook speelt betekenisgeving in deze fase van het leven een grotere rol dan voorheen. Uit onderzoek is gekomen dat mensen in deze fase het laagst scoren op geluk. Juist daarom loont het de moeite te investeren in deze groep. Om daarmee de waardevolle kennis en inzet van uw medewerker te behouden.

Geef uw medewerkers de gelegenheid te onderzoeken waar zij staan. Of het werk hen nog voldoening geeft en wat zij nodig hebben om (opnieuw) werkgeluk te (kunnen blijven) ervaren.

Auto aan de kant
Met het Pitstop Programma biedt u uw medewerkers de gelegenheid om letterlijk stil gaan staan en te ontdekken hoe ze ervoor staan als het om hun werk gaat.

Het Pitstop Programma kan gebruikt worden als persoonlijk ontwikkeltraject voor iedere medewerker én het is bij uitstek geschikt voor medewerkers die al langer dan 10 jaar in eenzelfde functie zitten.

Het Pitstop Programma draagt bij aan werkgeluk, werkplezier, productiviteit en betrokkenheid met als resultaat verminderde kans op ziekteverzuim.

Medewerkers die het Pitstop Programma doorlopen krijgen helder:

  • Welke zaken in deze fase van het leven belangrijk voor hen zijn: dit gaat over zin- en betekenisgeving en over de vraag: waarvoor kom ik in de ochtend mijn bed uit?
  • Hoe deze zaken vertaald kunnen worden naar werk
  • Wat nodig is om met plezier, focus en resultaat aan het werk te blijven

Concrete uitkomst van het programma: een persoonlijk ontwikkelplan dat als input dient om de voortgang en de toekomst van de medewerker te bespreken waarbij werkgeluk voorop staat.

Zo ziet het Pitstop Programma eruit:

Het bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een tweedaagse Big Five for LifeTM workshop waarin medewerkers helder krijgen welke vijf zaken zij nog willen doen, zien en ervaren in hun leven. Dit wordt na afloop gevolgd door 3 maanden online ondersteuning. Big Five for Life is een wereldwijd beproefd concept voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Deelnemers krijgen 100% garantie op het ontdekken van hun persoonlijke Big Five for Life.
  1. Een persoonlijk coachingsgesprek drie weken na de workshop.
  1. Zes weken na de workshop vindt er een afsluitend coachingsgesprek dan wel teambijeenkomst plaats. Doel is om na deze stap een afgerond persoonlijk ontwikkelplan te hebben waarmee de medewerker stappen kan zetten richting zijn of haar toekomst.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ik kan me voorstellen dat u nog vragen heeft. Bel of mail me gerust. Daarnaast kunnen we vrijblijvend kennismaken en hoor ik graag hoe ik u kan helpen bij de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Stuur me een mailtje  of bel direct naar 06-10 51 21 10.